Ceník

Skupina B 16.990,- Kč
Kondiční jízda (90 min)
Kondiční jízda  (60 min.)
900,- Kč
700,- Kč
Individuální kurz 21.000,- Kč
 Storno výcviku  500,-Kč
Neomluvená jízda (min.24 hod. dopředu)  400,-Kč
Opakovaná zkouška - testy  200,-Kč
Opakovaná zkouška - jízdy 400,-Kč
Ztráta průkazky    100,-Kč
Přezkoušení odborné způsobilosti
(vrácení řidič. oprávnění)
2.500,-Kč

 Pro studenty sleva 500 Kč - kurz za 16.490,-Kč

Kurzovné zahrnuje:

Kurzovné nezahrnuje: