Výuka a kurzy

Autoškola Plzeň naše kurzy a výuka

Nabídka kurzů a výuky řízení motorových vozidel

Zaměřujeme se na výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“ (motorová vozidla, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg), a tomu odpovídá i naše nabídka kondičních jízd.

Kurz k získání řidičského oprávnění skupiny „B“ se skládá ze dvou částí, tzn. teoretické a praktické výuky. K vykonání zkoušky je nezbytné absolvovat celý kurz. Teoretická výuka se koná v naší učebně v Dobrovského ulici. Termín teoretických hodin není fixní, je možné ho po dohodě přizpůsobit Vašim potřebám.

Jízdy si domlouvá každý student individuálně; výuka probíhá o víkendech i ve večerních hodinách. Místo srazu si stanovíte sami, totéž platí samozřejmě i pro místo, kde chcete jízdu skončit. V rámci kurzu je nutné absolvovat 28 vyučovacích hodin jízd. Pokud byste se po jejich splnění ještě necítili na skládání zkoušky, můžete si pochopitelně připlatit tzv. kondiční jízdy, na které máte jako náš žák slevu.

Po dokončení kurzu vykonáváte zkoušku na Magistrátu města Plzně, jejíž cena není zahrnuta v kurzovném. Skládá se ze tří částí: předpisů o provozu vozidel (100 Kč), konstrukce a údržby vozidla (200 Kč) a praktické jízdy (400 Kč).

Kondiční jízdy jsou určeny držitelům řidičského oprávnění, kteří si chtějí procvičit ovládání vozidla pod dohledem instruktora. Termín jízdy, stejně tak místo srazu a trasu, si určujete sami.